Hallinto ja talous

Seurakunnassa pidetään vuoden alussa, helmikuun loppuun mennessä, vuosikokous, josta käytetään myös nimitystä yleiskokous. Vuosikokouksessa valitaan seurakunnalle sen käytännön asioista ja esim. taloudesta vastaava elin, kirkkoneuvosto. Tuossa kokouksessa valitaan myös vanhemmisto, joka vastaa lähinnä jumalanpalveluselämästä pastorin apuna. Kirkkoneuvosto ja vanhemmisto pitävät yhteisiä kokouksia noin kahden kuukauden välein.

Neuvostoon jäsenet valitaan kahden vuoden toimiajaksi, vanhemmistossa jäsenet sitoutuvat vuodeksi kerrallaan. 28.2.2016 pidetyssä vuosikokouksessa valittu neuvosto on: kirkkoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Sirpa Sarimaa-Knight, varapuheenjohtajana toimii pastori Janne Pekkarinen ja sihteerinä Tuula Kokkonen. Seurakunnan taloudenhoidosta ja tilinpidosta vastaa käytännössä taloudenhoitaja, joka on edelleen Elisabet Teittinen. Muut kirkkoneuvoston jäsenet ovat Erja Stephenson, Seija Piiroinen, Markku Savolainen, Anita Edwardsson, Mikko Pekkala, Päivi Hargreaves sekä Lorellie Stanton. Jorma Piiraisen tilalle valittiin Jane TurbayneSeurakunnan sisäiset tilintarkastajat ovat John Knight ja Soile Gabellone. Seurakunnan ulkopuolinen ammattitilintarkastaja on Jani Correa. Vanhemmiston jäsenet ovat Pirkko Sutinen, John Knight, Raili Koivisto ja Helena Pekkarinen.

Seurakunnan vuosibudjetin loppusumma on tänä vuonna (2016) $110.000,-. Tästä vähän yli puolet tulee maksullisena parkkipaikkana toimivan kirkon pihamaan tuottona. Muita tuloja tulee kolehdeista, toimitusmaksuista, myyjäistuloina, Suomi-kaupan tuottoina ja kirkkoa käyttävien neljän eri ryhmän maksamina vuokratuottoina. Suurin menoerä on pastorin palkka. Muita menoja ovat erilaiset korjaukset niin kirkossa kuin pappilassakin sekä monenlaiset juoksevat menot, joita seurakunnan toiminnasta aiheutuu. Canberran suomalaisella seurakunnalla ei ole velkaa. Meillä ei ole myöskään omaisuutta. Niin kirkko, pappila kuin näihin liittyvä tonttikin ovat Australian luterilaisen kirkon (LCA) omistuksessa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s